Diễn Cầm Tam Thế Diễn Nghĩa của Dương Công Hầu-Hiệu Khương Đức/Chương 1-Lời Hồi Sở

SÁCH SỐ DIỄN CẦM TAM THẾ DIỄN NGHĨA

CỦA DỊCH GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU – HIỆU KHƯƠNG ĐỨC

CHƯƠNG 1

LỜI HỒI SỞ
BẢN SÁCH SỐ
       Người soạn giả : Danh từ Dương Công Hầu – Sư Hiệu Khương Đức sinh năm 1928 quê ở làng Khánh Bình, Quận Cà Mau, Tỉnh Bạc Liêu.

      Thận sinh tôi là nhà nho học lưu truyền, lại thêm chuyện luyện khoa học, một bản sách số này nhiều năm kinh nghiệm thạo thông, để lưu truyền từ tốn kế nghiệp.

Bởi thấy quả thật bản sách số này nói rõ tỉ mỉ chi tiết những việc dĩ vãng không sai lại còn thông hiểu những việc vị lai quả quyết, tiên trị bá vô nhât thất.

      Thật là một bản sách Trứ danh, hiệu “DIễn Cầm Tam Thế Tướng Pháp” một khoa học tinh thông, để diễn luận vận mạng của người xem số mạng cho trẻ hài nhi mới sinh nuôi được hay khong?

      Lại còn xem người lớn tuổi: Vận mạng thọ phú quý, bần tiện họa phúc ra sao? Đoán quả quyết vô ngoa, thật là bản sách số này quý vô lượng giá.       

      Bởi thế cho nên, tôi đành chia ngày giờ lần lượt tìm cách trích lục Diễn nghãi cho được thành toàn bản sách này, để giúp ích cho vận mạng của chư vị, được tiên viễn kiến thức những việc vị lai.

      Quyển sách này cũng hợp lý với bộ máy huyền cơ, bởi do theo ngũ hành sinh khắc mới chuyển biến vận mạng của người, bởi đó phát sinh cái điều thịnh, suy, bỉ, thái, ứng biến cho người được tiên tri những chuyện vị lai thật là tiện dụng.

      Nên xem được bản Sách số này có thể tường vi vận mạng của mình không còn lo ngại chuyện gì khác nữa. Nếu gặp thành trì thì tấn công, gặp suy thì thoái bộ, gặp bi thì ẩn nhẫn, gặp thái bình thì mở rộng, lấy đó mà so sánh với vận mạng, tùy thời hành sự, ba vô nhất nhất ứng dựa trên.    

 

 

LỜI TRƯNG BẰNG KẾT LUẬN

Thầy Liệt Tử nói rằng:

Niên ngoại nhật thời giai tái định

Toan Lai do mạng bất do nhân:

Mạng lý hữu thời chung tư hữu

Mạng lý hữu thời mạt cương cầu

 

Nghĩa là :

Năm tháng ngày giời định trước

Tính lại bởi mạng chẳng bởi người

Mạng lý có thời sau tua có           

Mạng  không  thời chớ gượng cầu

     Theo thể thường ai cũng luận vậy, đó cũng hữu lý, tuy vậy, cũng có hai trường hợp đáng suy nghĩ:

     Giả như: Một bậc Đế Vương còn phải dùng Quân sư để xem vận mạng tuấn kiến những điều trị loạn, hưng vong, dường như chiếc thuyền lớn có lái để kiềm chế khiến thuyền đi ngay mới được.

     Còn thứ nhân cũng có cái vận mạng thịnh, suy, bỉ thái, khi có việc làm thế nào để cứu giúp cho vận mạng được tiên kiên, phổ cứu nhân thân.

     Có phải dùng bản sách số này để tìm điều họa phúc thì được kiến thức tiên tri, lấy đó mà lừa lượt cái sự phổ cứu vận mạng. Giả như người hữu sự phải đi đêm tối, thì cây đuốc dẫn đường mới được sáng suốt.

      Còn người muốn lập thân, thì nên xem Sách số này mới tường vi vận mạng: Đây cũng do nơi tâm trí viễn tự của chư vị lưu ý đó thôi                                                                                          

 Đức Phu Tử nói rằng:                                      Nhân  viễn tự tất hữu cận ưu 
Nghĩa là: Người không lo xa ắt  lo gần.       
Nếu không lo xa khi  việc  gần  lo sao kịp

LỜI CÁO BẠCH

      7 năm ngồi tại bàn hàng ngày luận xem vận mạng cho người, đã trải qua thấy những điều họa phúc ý như lời hẹn không sai, vì vậy nên ông Quyết định diễn nghĩa. Đo cũng là nhờ gia giáo lưu truyền thiện nghệ, nên mới giám kỉnh (Diễn Nghĩa) bản sách số này.

LỜI DIỄN KẾT

      Trước khi quý độc giả muốn xem bản sách số này, nên tìm hiểu Thập Thiên Can, Thập Nhị Địa Chi ráp lại thành tuổi rồi tìm mình mạng gì? rồi tìm mình ở giáp nào? Tìm tay trường sinh mình nhằm chữ gì? rồi biên ra xem sách mới được. 

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuong minh trong thời gian qua. Nếu thấy hữu ích, Quý độc giả hãy chia sẻ để nhiều người cùng được biết và đây chính là nguồn động viên khích lệ vô cùng lớn lao đối với chúng tôi. Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.!

Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *