Hệ thống Tâm luyện trong game Phong Lưu Tam Quốc

HỆ THỐNG TÂM LUYỆN
TRONG GAME PHONG LƯU TAM QUỐC

     Điều kiện mở công năng: Cấp 180 làm xong nhiệm vụ chính sẽ mở ra: Kích vào Nút Tâm Luyện sẽ đến của giao diện Tâm Luyện. (Hình 1)

Hình 1: Giao diện hệ thống công năng

Hình 2: Cường hóa Tâm luyện

     1. Cường hóa: (Hình 2) 

     Tác dụng nhận thêm % thuộc tính của Bảo thạch đã gắn vào các trang bị của các đồng hành. Cường hóa bao gồm 9 cấp sao, mỗi cấp sao sẽ tăng thêm 1 tỷ lệ %  thuộc tính Bảo thạch của trang bị ở vị trí tương ứng,  cấp sao càng cao,  thì nhận thêm % bảo thạch càng nhiều. Khi cường hóa ở cấp 9 *, sẽ nhận được thêm 50%  thuộc tính Bảo thạch của trang bị.

     Mỗi lần nhấn vào nút cường hóa sẽ tốn 100 Tâm pháp, trong quá trình cường hóa, người chơi có thể dùng nút Cường hóa nhanh để tự động cường hóa.

Hình 3: Giao diện Đột phá tâm luyện 

     2. Đột phá.

     Người chơi  kích vào nút Đột Phá, sẽ tiêu hao Tẩy tủy đan, Tâm pháp và Nội lực để tiến hành Đột phá cho vị trí trang bị đã chọn. Ấn nút nhanh thì cũng thu được hiệu quả tương tự như bên Cường Hóa

     Đột phá tất cả có từ cấp 1 đến cấp 9, Mỗi cấp đột phá sẽ tốn số Tâm Pháp, Nội Lực và Tẩy tủy đan khác nhau. Khi Đột phá tăng lên 1 cấp sao thì thuộc tính trưởng thành cũng tăng lên,  khi tất cả trang bị đã Đột phá  cấp sao đạt đến  +3,+6,+9 sẽ lần lượt được nhận 1 thuộc tính tăng thêm và Minh Kỹ ngẫu nhiên.

       Thuộc tính trưởng thành: Ở mỗi vị trí của trang bị thì có các thuộc tính trưởng thành khác nhau, ví dụ ở vị trí 1 (Dây chuyền): Khi cấp đột phá là 0 thì Kỹ công + 350, Tất sát + 25. Nhưng khi đột phá cấp 9 sao thì Kỹ công + 3500, Tất sát 250 (tức là mỗi cấp sao sẽ tăng lên 100% so với cấp 0).

      Thuộc tính Ngẫu nhiên: Thuộc tính ngẫu nhiên có thể dùng 200 tâm pháp và 100 Nội lực để tẩy luyện, khi chọn được thuộc tính đang cần thì khóa lại, sau khi khóa, số lượng Tâm pháp và Nội lực tốn hơn cụ thể Khóa 1 nút tốn 400 TP + 200 NL, khóa 2 nút tốn 600 TP + 400 NL. Các thuộc tính tăng thêm gồm:

       + Tăng Kim giáp: Từ 1-5 (tỷ lệ ra +5 Kim giáp rất hiếm)

       + Giảm Kim giáp: Từ 1-5 (tỷ lệ ra +5 Kim giáp rất hiếm)

       + Tăng Nộ: (tiết nộ) +5, +10, +15, +20, +25 (rất hiếm tẩy đươc +25). 

       + Tăng % HP: 2%, 4%, 6%, 8%, 10% (rất hiếm tẩy được +10%)

       + Tăng các thuộc tính về tấn công: Kỹ công, Bạo kích, Tất sát, Trúng….

       + Tăng các thuộc tính phòng ngự: Né, Kỹ thủ, Phòng, Bền, HP (điểm)….

     ♣ Lưu ý: 

     Theo quan điểm cá nhân cũng chỉ nên lấy các thuộc Tăng Kim giáp, Tăng nộ (tiết nộ), tăng % HP và khi đạt được thuộc tính ở mức thứ 4 là ngon rồi, ra được max là rất khó, có khi tốn đến hàng trăm nghìn tâm pháp nó cũng chẳng ra.

     – Khi đột phá ở vị trí trang bị thứ 4 (Mũ) số lượng Tẩy tủy đan là ít nhất, Đột phá từ 1 – 3 tốn 1 TTĐ, từ 4-6 tốn 2 TTĐ, từ 7-9 tốn 3 TTĐ. 

     ➣ Minh kỹ.

     Khi 6 vị trí trang bị đột phá đều đạt cấp 3,6,9 sẽ kích hoạt các Minh Kỹ khác nhau (hình 3). Minh kỹ có thể dùng Tâm pháp và Nội lực để tẩy luyện. Minh kỹ trong tâm luyện gồm các thuộc tính sau:

     1. Trong 1 hồi đấu khi nhận công kích kim giáp giảm nhiều nhất 5

     2. Trong 1 hồi đấu khi nhận công kích kim giáp giảm nhiều nhất 3

     3. Trong 1 hồi đấu khi nhận công kích kim giáp giảm nhiều nhất 1

     4. Bản thân tăng 500 cấp bền trong 2 hồi

     5. Bản thân tăng 800 cấp bền trong 2 hồi

     6. Bản thân tăng 1000 cấp bền trong 2 hồi

     7. Tăng thêm cấp phòng cho bản thân 500

     8. Tăng thêm cấp phòng cho bản thân 800

     9. Tăng thêm cấp phòng cho bản thân 1000

     10. Tự thân trong 2 hồi đấu có xác suất 20% chống choáng

     11. Tự thân trong 2 hồi đấu có xác suất 30% chống choáng

     12. Tự thân trong 2 hồi đấu có xác suất 40% chống choáng

     13. Vào trận trong 2 hồi đấu phổ công có thể hút máu, lượng máu hút được tương đương với 10% kỹ công

     14. Vào trận trong 2 hồi đấu phổ công có thể hút máu, lượng máu hút được tương đương với 20% kỹ công

     15. Vào trận trong 2 hồi đấu phổ công có thể hút máu, lượng máu hút được tương đương với 30% kỹ công

     16. Tự thân trong 2 hồi đấu có xác suất 20% miễn dịch trào phúng

     17. Tự thân trong 2 hồi đấu có xác suất 20% miễn dịch trào phúng

     18 Tự thân trong 2 hồi đấu có xác suất 20% miễn dịch trào phúng

     19. Trong 3 hồi đấu tăng thêm cấp mệnh trúng bản thân thêm 600Trong 3 hồi đấu tăng thêm cấp mệnh trúng bản thân thêm 800

     20. Trong 3 hồi đấu tăng thêm cấp mệnh trúng bản thân thêm 1000

     21. Trong 2 hồi đấu tăng thêm cấp bạo kích bản thân 600

     22. Trong 2 hồi đấu tăng thêm cấp bạo kích bản thân 800

     23. Trong 2 hồi đấu tăng thêm cấp bạo kích bản thân 1000

     24. Trong 2 hồi đấu tăng thêm cấp tất sát bản thân600

     25. Trong 2 hồi đấu tăng thêm cấp tất sát bản thân800

     26. Trong 2 hồi đấu tăng thêm cấp tất sát bản thân1000

      Minh Kỹ tẩy ra được là ngẫu nhiên 1 trong số các Minh Kỹ ở trên nhé! Minh Kỹ có thể dùng 200 tâm pháp và 100 nội lực để tẩy luyện, đánh dấu tích vào Minh Kỹ muốn khóa thì Minh Kỹ đó cũng sẽ không chịu ảnh hưởng từ tẩy luyện nhưng khi tẩy luyện 2 minh kỹ còn lại sẽ tốn số TP + NL hơn (giống như tẩy luyện Thuộc tính ngẫu nhiên).

      ♣ Lưu ý: 

     – Các Minh Kỹ khác nhau nếu thêm thuộc tính giống nhau thì thuộc tính đó không được cộng dồn, chỉ lấy thuộc tính từ Minh Kỹ kích hoạt gần nhất.

     – Trong các thuộc tính của minh kỹ thì quan trọng nhất có lẽ là cái số 3 (Trong 1 hồi đấu khi nhận công kích kim giáp giảm nhiều nhất 1), sau đó đến cái số 16 (Tự thân trong 2 hồi đấu có xác suất 20% miễn dịch trào phúng),…

     – Minh kỹ trong mục 16, 17, 18 thấy ghi giống nhau đều là: Tự thân trong 2 hồi đấu có xác suất 20% miễn dịch trào phúng, ở đây có thể do lỗi dịch thuột có lẽ của nó sẽ là 20%, 30%, 40%. Nhưng tóm lại 20% miễn dịch trào phúng nhưng thực tế có thể nói là 100% được miễn dịch trào phúng trong 2 hồi đầu.

     – Các thuộc tính của Minh kỹ dài, có thể không đọc được hết. Các bạn có thể kích chuột vào đó và lăn chuột giữa sẽ nhìn được đầy đủ thuộc tính của Minh Kỹ.  

     2. Kế thừa Tâm luyện. 

     Tính năng Kế thừa Tâm luyện mới được NPH game Phong Lưu Tam Quốc đưa vào trò chơi, tận dụng được hệ thống Tâm luyện của Đồng hành đã loại, thải khỏi team, Kế thừa lại cho những đồng hành mới phát triển, tiết kiệm được cho người chơi khá nhiều Tài nguyên, đặc biệt là Bồi nguyên đan. Dù vậy, nhưng tính năng này không được NPH game hướng dẫn chi tiết nên người chơi còn khá bỡ ngỡ, thậm trí không giám sử dụng tính năng này.

    Mời các bạn xem tiếp tại đây ☛  Tính năng Kế thừa Tâm luyện

     Trên đây là bài chia sẻ về kinh nghiệm về Hệ thống Tâm luyện và cách Kế thừa Tâm luyện trong game Phong Lưu Tam Quốc. Đây là kinh nghiệm của bản thân, trong quá trình tham gia trò chơi, test Đồng hành có thể còn nhiều điểm chưa phản ánh hết tính năng, tác dụng của hệ thống Tâm luyện, rất mong các bạn bổ xung ý kiến để bài viết được đầy đủ hơn, .

     Phuongminh.net sẽ cập nhật toàn bộ hệ thống công năng quan trọng trong game Phong Lưu Tam Quốc để lưu trữ, trải nghiệm và chia sẻ cùng bạn đọc, phần nào có thể giúp người chơi giảm thiểu về thời gian, tiền bạc khi tham gia trò chơi yêu thích này.   

     Nếu thấy công năng nào quan trọng chưa hiểu hoặc những vấn đề còn thắc mắc trong game Phong Lưu Tam Quốc, các bạn có thể gửi hình ảnh, Video hoặc bài viết vào địa chỉ Email hoặc facebook của mình (tích hợp tại trang chủ web site phuongminh.net hoặc gửi qua phần Liên Hệ, Phuongminh.net và các bạn sẽ mổ sẻ các vấn đề đó một cách thấu thấu đáo. Các Bạn có thể đăng ký thành viên Web site và Kênh YouTube phía dưới để nhận được những thông tin mới nhất.

    Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết./.

                                                                                            KLT S294 Di Châu

 

 ĐĂNG KÝ ĐỂ THEO DÕI

 THÀNH VIÊN ĐĂNG KÝ

5,908 Thành viên đăng ký

     Album Nhạc Bolero buồn tê tái – Part 1  được đăng tải trên Kênh Phương Minh Blog địa chỉ: https://YouTube.com/phuongminhblog các bạn đừng quên đăng ký để theo dõi những Video tiếp theo nhé.

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua. Nếu thấy hữu ích, Quý độc giả hãy chia sẻ để nhiều người cùng được biết và đây chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.!

Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *