Hướng dẫn Tạo nut like face book trên trang web

Hướng dẫn cách tạo Nút like Face book trên trang web

6. Cách thực hiện link rút gọn Adf.ly với tên miền riêng.

 Bước 1: Bạn đăng ký facebook tại https://www.facebook.com

Bước 2: Bạn truy cấp vào https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button

 

Bạn điền địa chỉ trang web cần thích (URL của trang web). Bạn cũng có thể tùy chỉnh nut like theo ý muốn. sau đó nhấn vào nút Get Code. 

 

Bạn sẽ thấy 1 bảng code xuất hiện. Tiếp theo 

1. Bạn coppy toàn bộ đoạn code ở khung thứ nhất vào thẻ body trên website của bạn.

2. Bạn coppy đoạn code trong khung thứ 2 dán vào chỗ mà bạn muốn hiện.

Vậy là Bạn đã tạo được Nút like facebooke trên trang web của mình rồi, bạn thấy thế nào, có đơn giản không? 

 

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua.
Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất./.
Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

6 thoughts on “Hướng dẫn Tạo nut like face book trên trang web

 • 24/10/2018 at 9:16 sáng
  Permalink

  外贸全功能自动化营销软件 – https://www.snsep.com/
  微信: MaggieLiHK
  QQ: 3204290153
  邮箱: info@snsep.com

  Facebook大数据系统 – http://www.facebookbigdata.com/

  Facebook全功能自动营销系统包含「发布」与「采集」两大模组,功能含跨数十种在Facebook里所需要的营销功能,几乎能满足所有产品/服务推广需求。

  发布模组包含批量加好友(支持UID批配)、加小组、接受/取消好友请求、推文、变量信息发布、养号、Tag标记好友、批量私讯、自动回复贴文/私讯排程、批量粉丝页按赞/邀请好友按赞、推(顶)小组贴文、自动分享/按赞贴文、粉丝主页管理等全功能营销任务。

  采集模组核心采用Facebook进阶Graph Search语法,能够有效精准采集专页、小组、小组成员、贴文互动(贴文赞、分享、评论)用户、粉丝主页详细数据(邮箱/电话等)、用户详细数据(邮箱/电话等)、直播间观众、Graph Search批配用户等专页采集功能。

  系统支持多帐号同时批量排程任务且无帐号管理上限。可挂Proxy代理IP实现一帐号一IP,同时支持多种帐号登录模式,包含 Android / iOS手机APP模式、Cookie模式、PC浏览器模式、FB开发者APP模式、Token等登录模式,完整的帐号管理功能。

  [发布功能列表]

  快速批量获取你加入的小组清单,朋友清单,粉丝主页清单…
  关键字搜索小组、检查状态、批量加入/退出小组、小组类型、成员计数、条件筛选、开启/关闭小组通知、小组发文是否需审核…
  通過批量邀请拉好友进小组
  将文字/鏈結,单/多张圖片,或营销信息批量发布到小組,甚至将相簿发布到小组。
  发布图片或圖片+视频到小组,好友动态墙,粉丝主页,个人动态墙。
  在Facebook上直播,可自定义导入视频资源(视频档,Facebook视频链接,YouTube链接,屏幕录制)。
  直播自动排程(可指定本地端视频)
  分享贴文到小组、粉丝主面,好友动态墙,个人主页
  自动回复个人主页、粉丝主页贴文評論/私讯(支持通过特定关键字指定回复内容)
  自动接受好友邀请、邀请加入小组、粉丝主页按赞邀请
  批量自动对指定用户贴文、小组贴文、粉丝主页贴文按赞
  自动戳(Poke)好友,自动对好友生日快乐,自然增加帐户互动率。
  个别或批量添加帐户,支持多种登陆方式:使用浏览器登录,模拟手机(Android或IOS应用程序)登录,Cookies登陆、Token登陆。
  贴文指定或随机标记(Tag)朋友。
  将信息,单张或多张图片发布到个人动态或朋友动态。
  向好友批量发送私讯。
  支持随机发送信息,链接,图片,视频,预防Facebook检测为垃圾邮件。
  买卖小组添加销售贴文
  分享贴文/相册到小组、粉丝主页、好友时间线……
  关键字搜索用户名,自动向用户发送好友邀请。批量取消已送出的好友邀请。撷取好友邀请,可批量接受或拒绝。
  关键字查找粉丝主页,并获取粉丝主页资讯(如粉丝数,网站,邮箱,电话)。批量邀请朋友按赞粉丝主页。
  将信息、图片发布到粉丝主页。
  自动顶小组贴文(将你在小组的贴文顶到小组动态顶部)。
  搜索活动(Event)。参加活动、批量邀请好友参加活动。
  发布信息,单张照片到活動(Event)。
  自动排程贴文发布到任何地方(小组,粉丝主页,好友动态,私讯,评论)。
  自动批量加入小组。
  支持设置任务排程时间间隔,降低Facebook侦测机率。
  支持批量Facebook帐号(无上限)。每个帐户支持proxy代理。每个帐号可独立管理运作。
  [采集功能列表]

  人物(可依性别、地区、粉丝页成员、小组成员等条件查询)
  贴文(可依关键词、兴趣、粉丝主页、时间等条件查询)
  粉丝主页(可依关键词、主页分类、兴趣等条件查询)
  小组(可依公开/封闭/隐私、关键词、主题等条件查询)
  活动(可依关键词查询)
  地点(可依关键词、地标、曾经到访等条件查询)
  APP(可以关键词、分类、相似于某APP等条件查询)
  采集专页贴文内容数据
  采集专页互动用户数据
  UID反查用户资料
  采集小组成员
  关键词找FB用户
  采集直播间互动观众
  Graph Search链结采集用户UID
  采集直播间互动观众
  ID反查粉丝主页资料
  ID反查小组资料
  ID反查贴文内容
  ID反查地点
  ID反查活动

  ———————————————————

  Whatsapp 快速,有效,提高流量的营销工具,自动化Whatsapp批量群发营销软件,集结群发,验证,采集功能:

  最新Whatsapp群发软件结合各种强大的功能,包含群发,验证,采集等功能,帮助你更容易,快速即有效进行产品营销推广,持续创造新客户,带动源源不绝的新流量在短时间内藉由软件为你快速将产品信息推广给全球有兴趣高度关注消费者,立即卖产品 。实现在线whatsapp推广营销自动化!OK

  支持多帐号批量管理
  批量管理多WhatsApp帐户,集成帐号不受限制,批量帐号群发,大量宣传你的产品。

  批量生成电话
  软件可自定义批量产生大量电话号码,实现源源不绝的电话名单。

  有效号码检证功能
  支持验证筛选有效在线号码,并自动撷取。保证有效的即时群发名单,实现暴力推广引流。

  自动批量发送信息
  自动发送数千条消息,只需一个点击即可批量发送消息,直接发送给成千上万的WhatsApp目标消费者。有效进行产品营销推广,有效,容易且实用。支持自定义发送间隔时间,与暂停时间,保护帐号低风险。发送信息支持文字、图片、网站连结,快速且有效引流客户进站。

  关键词采集群组连结
  支持透过关键词搜索小组邀请连结,轻松潜入群组精准挖掘市场潜在消费者,有效快速的取得潜在客户电话号码。

  批量导出帐号联络人
  一键批量导出帐户联络人,有效管理,共享多个帐号联络人清单。

  批量导出聊天记录联络人号码
  提取聊天记录联络人号码,最大的好处是这些都是潜在精准名单。所以你可以把这些电话数据导出,建立专属精准客源资料库,日后进行再营销,转化率肯定非常的高。

  Reply
 • 29/10/2018 at 1:49 chiều
  Permalink

  Facebook大数据系统 – 外贸精准数据必备
  官方网站: http://www.facebookbigdata.com/
  外贸全功能自动化营销软件 – https://www.snsep.com/
  查询:
  QQ: 3204290153
  微信: MaggieLiHK

  FaceBook Group 数据采集
  精准FaceBook Group用户数据采集,无需翻墙,无需Facebook账号,输入搜索关键字加入采集队列即可自动采集,还可以根据Group ID精准采集,整个流程操作简单,用户数据包括用户姓名,邮箱,电话,生日,国家等十几个栏位,采集完数据后可壹键导出cvs文档,简单快捷!

  FaceBook Page 数据采集
  根据输入搜索关键字搜索出相应的Facebook Page,自动采集Page下所有帖子评论的用户,还可以根据Page ID精准采集,整个流程无需翻墙,无需Facebook账号,采集的数据包括用户姓名,邮箱,电话,生日,国家等十几个栏位,采集完数据后可壹键导出cvs文档,简单快捷!

  用户数据
  采集到的用户资料包括FBID,FBUserID,Username,First Name,Last Name,Email,Phone,Gender,Website,Birthday,Location,Link,Likes,Relationship Status,Updated Time,Can Post,Mission,Talking About Count,Published,About,Description

  Facebook全功能自动营销软件包含「发布」与「采集」两大模组,功能含跨数十种在Facebook里所需要的营销功能,几乎能满足所有产品/服务推广需求。
  发布模组包含批量加好友(支持UID批配)、加小组、接受/取消好友请求、推文、变量信息发布、养号、Tag标记好友、批量私讯、自动回复贴文/私讯排程、批量粉丝页按赞/邀请好友按赞、推(顶)小组贴文、自动分享/按赞贴文、粉丝主页管理等全功能营销任务。
  采集模组核心采用Facebook进阶Graph Search语法,能够有效精准采集专页、小组、小组成员、贴文互动(贴文赞、分享、评论)用户、粉丝主页详细数据(邮箱/电话等)、用户详细数据(邮箱/电话等)、直播间观众、Graph Search批配用户等专页采集功能。
  系统支持多帐号同时批量排程任务且无帐号管理上限。可挂Proxy代理IP实现一帐号一IP,同时支持多种帐号登录模式,包含 Android / iOS手机APP模式、Cookie模式、PC浏览器模式、FB开发者APP模式、Token等登录模式,完整的帐号管理功能。

  [发布功能列表]
  快速批量获取你加入的小组清单,朋友清单,粉丝主页清单…
  关键字搜索小组、检查状态、批量加入/退出小组、小组类型、成员计数、条件筛选、开启/关闭小组通知、小组发文是否需审核…
  通過批量邀请拉好友进小组
  将文字/鏈結,单/多张圖片,或营销信息批量发布到小組,甚至将相簿发布到小组。
  发布图片或圖片+视频到小组,好友动态墙,粉丝主页,个人动态墙。
  在Facebook上直播,可自定义导入视频资源(视频档,Facebook视频链接,YouTube链接,屏幕录制)。
  直播自动排程(可指定本地端视频)
  分享贴文到小组、粉丝主面,好友动态墙,个人主页
  自动回复个人主页、粉丝主页贴文評論/私讯(支持通过特定关键字指定回复内容)
  自动接受好友邀请、邀请加入小组、粉丝主页按赞邀请
  批量自动对指定用户贴文、小组贴文、粉丝主页贴文按赞
  自动戳(Poke)好友,自动对好友生日快乐,自然增加帐户互动率。
  个别或批量添加帐户,支持多种登陆方式:使用浏览器登录,模拟手机(Android或IOS应用程序)登录,Cookies登陆、Token登陆。
  贴文指定或随机标记(Tag)朋友。
  将信息,单张或多张图片发布到个人动态或朋友动态。
  向好友批量发送私讯。
  支持随机发送信息,链接,图片,视频,预防Facebook检测为垃圾邮件。
  买卖小组添加销售贴文
  分享贴文/相册到小组、粉丝主页、好友时间线……
  关键字搜索用户名,自动向用户发送好友邀请。批量取消已送出的好友邀请。撷取好友邀请,可批量接受或拒绝。
  关键字查找粉丝主页,并获取粉丝主页资讯(如粉丝数,网站,邮箱,电话)。批量邀请朋友按赞粉丝主页。
  将信息、图片发布到粉丝主页。
  自动顶小组贴文(将你在小组的贴文顶到小组动态顶部)。
  搜索活动(Event)。参加活动、批量邀请好友参加活动。
  发布信息,单张照片到活動(Event)。
  自动排程贴文发布到任何地方(小组,粉丝主页,好友动态,私讯,评论)。
  自动批量加入小组。
  支持设置任务排程时间间隔,降低Facebook侦测机率。
  支持批量Facebook帐号(无上限)。每个帐户支持proxy代理。每个帐号可独立管理运作。

  [采集功能列表]
  人物(可依性别、地区、粉丝页成员、小组成员等条件查询)
  贴文(可依关键词、兴趣、粉丝主页、时间等条件查询)
  粉丝主页(可依关键词、主页分类、兴趣等条件查询)
  小组(可依公开/封闭/隐私、关键词、主题等条件查询)
  活动(可依关键词查询)
  地点(可依关键词、地标、曾经到访等条件查询)
  APP(可以关键词、分类、相似于某APP等条件查询)
  采集专页贴文内容数据
  采集专页互动用户数据
  UID反查用户资料
  采集小组成员
  关键词找FB用户
  采集直播间互动观众
  Graph Search链结采集用户UID
  采集直播间互动观众
  ID反查粉丝主页资料
  ID反查小组资料
  ID反查贴文内容
  ID反查地点
  ID反查活动

  Reply
 • 01/12/2018 at 12:14 sáng
  Permalink

  http://www.seopojie.com – SEO破解工具站是专注于英文SEO工具,英文网站优化技术,搜索引擎优化软件教程,以及外贸网站优化推广软件分享和下载的网站.站点内容每天都在更新英文SEO工具下载和分享.

  站内优化工具
  Screaming Frog SEO Spider
  IBP
  英文网站优化软件
  文章伪原创工具
  英文网站SEO优化软件
  搜索引擎优化软件教程
  外贸网站优化推广
  Proxy Tool
  外链资源
  外链工具
  网站优化套装

  Reply
 • 25/12/2018 at 9:25 sáng
  Permalink

  http://www.seopojie.com – SEO破解工具站是专注于英文SEO工具,英文网站优化技术,搜索引擎优化软件教程,以及外贸网站优化推广软件分享和下载的网站.站点内容每天都在更新英文SEO工具下载和分享.

  外链工具
  SEO推广工具
  SENuke Xcr
  Blog Tool
  文章抓取工具
  网络营销推广站
  文章抓取工具
  外链资源
  搜索引擎优化软件教程
  SNS Tools
  关键词优化
  英文SEO工具下载站

  Reply
 • 22/03/2019 at 4:21 sáng
  Permalink

  Cialis 10 Mg Tadalafil Filmtabletten Cialis Precio 20 Mg Online Pharmacies Without Prescription online pharmacy Rhine Inc Palghar India Achat Viagra Sans Ordonnance

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *