Tổng hợp Kỹ năng của Anh Hồn trong Phong Lưu Tam Quốc – Phần 2

TỔNG HỢP KỸ NĂNG ANH HỒN CAM
TRONG PHONG LƯU TAM QUỐC - PHẦN 2

     1. Kỹ năng của các Anh hồn Hoàng Đế qua từng cấp Lever

     Lever 1: Toàn thể công kích, lưu 40 nộ.

     Lever 7 : Toàn thể công kích, tạo thêm lượng lớn sát thương, lưu 40 nộ.

     Lever 13: Toàn thể công kích, tạo thêm lượng lớn sát thương, đồng thời tăng tỷ lệ 20% bạo kích, lưu 40 nộ.

     Lever 19: Toàn thể công kích, tạo thêm lượng lớn sát thương, đồng thời tăng tỷ lệ 40% bạo kích, lưu 40 nộ.     

     Lever 25: Toàn thể công kích, tạo thêm lượng lớn sát thương, đồng thời tăng tỷ lệ 20% bạo kích, giảm phòng ngự quân địch 1 hiệp, lưu 40 nộ.

     Lever 31: Toàn thể công kích, tạo thêm lượng lớn sát thương, đồng thời tăng tỷ lệ 20% bạo kích, giảm phòng ngự quân địch 2 hiệp, lưu 40 nộ. 

      Lever 37: Toàn thể công kích, tạo thêm lượng lớn sát thương, đồng thời tăng tỷ lệ 20% bạo kích, giảm phòng ngự quân địch 2 hiệp, trúng độc 1 hiệp, lưu 40 nộ.    

       Lever 43: Toàn thể công kích, tạo thêm lượng lớn sát thương, đồng thời tăng tỷ lệ 20% bạo kích, giảm phòng ngự quân địch 2 hiệp, trúng độc 2 hiệp, lưu 40 nộ.    

      Lever 47: Toàn thể công kích, tạo thêm lượng lớn sát thương, đồng thời tăng tỷ lệ 20% bạo kích, giảm phòng ngự quân địch 2 hiệp, trúng độc 2 hiệp, sau khi phóng thích kỹ năng tăng lượng nhỏ né tránh bản thân, lưu 40 nộ.   

     Lever 50: Toàn thể công kích, tạo thêm lượng lớn sát thương, đồng thời tăng tỷ lệ 20% bạo kích, giảm phòng ngự quân địch 2 hiệp, trúng độc 2 hiệp, sau khi phóng thích kỹ năng tăng lượng lớn né tránh bản thân, lưu 40 nộ.  

     2. Kỹ năng của các Anh hồn Vu Cổ qua từng cấp Lever 

     Lever 1 : Toàn thể công kích, trúng độc 3 Hiệp, mỗi lần trúng độc bị trừ 8%, kỹ năng này không thể né tránh, lưu 40 nộ. 

     Lever 7 : Toàn thể công kích, trúng độc 3 Hiệp, mỗi lần trúng độc bị trừ 12% HP, kỹ năng này không thể né tránh, lưu 40 nộ. 

 Lever 13: Toàn thể công kích, trúng độc 3 Hiệp, mỗi lần trúng độc bị trừ 16% HP, kỹ năng này không thể né tránh, lưu 40 nộ. 

     Lever 19: Toàn thể công kích, trúng độc 3 Hiệp, mỗi lần trúng độc bị trừ 20% HP, kỹ năng này không thể né tránh, lưu 40 nộ. 

     Lever 25: Toàn thể công kích, trúng độc 3 Hiệp, mỗi lần trúng độc bị trừ 24% HP, kỹ năng này không thể né tránh, lưu 40 nộ.  

      lever 31: Toàn thể công kích, trúng độc 3 Hiệp, mỗi lần trúng độc bị trừ 28% HP, kỹ năng này không thể né tránh, lưu 40 nộ. 

     Lever 37: Toàn thể công kích, trúng độc 3 Hiệp, mỗi lần trúng độc bị trừ 32% HP, kỹ năng này không thể né tránh, lưu 40 nộ. 

     Lever 43: Toàn thể công kích, trúng độc 3 Hiệp, mỗi lần trúng độc bị trừ 36% HP, kỹ năng này không thể né tránh, lưu 40 nộ. 

     Lever 47: Toàn thể công kích, trúng độc 3 Hiệp, mỗi lần trúng độc bị trừ 40% HP, kỹ năng này không thể né tránh, lưu 40 nộ. 

     Lever 50: Toàn thể công kích, trúng độc 3 Hiệp, mỗi lần trúng độc bị trừ 45% HP, kỹ năng này không thể né tránh, lưu 40 nộ.Anh hồn:

      3. Kỹ năng của các Anh hồn Trưởng Lão qua từng cấp Lever 

     Lever 1: Công kích toàn thể, lưu 40 nộ.

     Lever 7: Công kích toàn thể (Kỹ năng này không thể né tránh), lưu 40 nộ. 

     Lever 13: Công kích toàn thể (Kỹ năng này không thể né tránh), giảm toàn thể quân địch 20% trúng đích, né tránh 1 hiệp, lưu 40 nộ.

     Lever 19: Công kích toàn thể (Kỹ năng này không thể né tránh), giảm toàn thể quân địch 30% trúng đích, né tránh 1 hiệp, lưu 40 nộ.

    Lever 25: Công kích toàn thể (Kỹ năng này không thể né tránh), giảm toàn thể quân địch 40% trúng đích, né tránh 1 hiệp, lưu 40 nộ.

     Lever 31: Công kích toàn thể (Kỹ năng này không thể né tránh ), giảm toàn thể quân địch 50% trúng, né tránh 1 Hiệp, giảm xuống địch quân tam thủ 20%, lưu 40 nộ.

     Lever 37: Công kích toàn thể (Kỹ năng này không thể né tránh), giảm toàn thể quân địch 60% trúng đích, né tránh 1 hiệp, giảm quân địch tam thủ 25%, lưu 40 nộ.

     Lever 43: Công kích toàn thế ( Kỹ năng này không thể né tránh ), giảm toàn thể quân địch  70% trúng đích, né tránh 1 hiệp, giảm xuống địch quân tam thủ 30%, lưu 40 nộ.

     Lever 47: Công kích toàn thế (Kỹ năng này không thể né tránh), giảm toàn thể quân địch  80% trúng đích, né tránh 1 hiệp, giảm xuống địch quân tam thủ 35%, lưu 40 nộ.

     Lever 50: Công kích toàn thế (Kỹ năng này không thể né tránh), giảm toàn thể quân địch  80% trúng đích, né tránh 1 hiệp, giảm xuống địch quân tam thủ 35%, lưu 40 nộ. Đồng thời làm cho đồng hành bên phe mình có lượng HP thấp nhất trước khi xuất thủ thu được trạng thái phòng ngự tuyệt đối, lưu 40 nộ.

      4. Kỹ năng của các Anh hồn Hồng Nhan qua từng cấp Lever 

      Lever 1: Công kích toàn thể, phong ấn mục tiêu một hiệp, lưu 30 nộ.

      Lever 7: Công kích toàn thể, phong ấn mục tiêu một hiệp, đồng thời trị liệu phe mình toàn thể tương đương với 30% tuyệt kỹ công kích, lưu 30 nộ.

     Lever 13: Công kích toàn thể, phong ấn mục tiêu một hiệp, đồng thời trị liệu phe mình toàn thể tương đương với 40% tuyệt kỹ công kích, lưu 30 nộ.

     Lever 19: Công kích toàn thể, phong ấn mục tiêu một hiệp, đồng thời trị liệu phe mình toàn thể tương đương với 50% tuyệt kỹ công kích, lưu 30 nộ.

     Lever 25: Công kích toàn thể, phong ấn mục tiêu một hiệp, đồng thời trị liệu phe mình toàn thể tương đương với 50% tuyệt kỹ công kích, gia tăng toàn thể 30 Nộ khí, lưu 30 nộ.

      Lever 31: Công kích toàn thể, phong ấn mục tiêu một hiệp, đồng thời trị liệu phe mình toàn thể tương đương với 50% tuyệt kỹ công kích, gia tăng toàn thể 40 Nộ khí, lưu 30 nộ.

     Lever 37: Công kích toàn thể, phong ấn mục tiêu một hiệp, đồng thời trị liệu phe mình toàn thể tương đương với 50% tuyệt kỹ công kích, gia tăng toàn thể 50 Nộ khí, lưu 30 nộ.

     Lever 43: Công kích toàn thể, phong ấn mục tiêu một hiệp, đồng thời trị liệu phe mình toàn thể tương đương với 50% tuyệt kỹ công kích, gia tăng toàn thể 50 Nộ khí và 3 tầng kim giáp, lưu 30 nộ.

     Lever 47: Công kích toàn thể, phong ấn mục tiêu một hiệp, đồng thời trị liệu phe mình toàn thể tương đương với 50% tuyệt kỹ công kích, gia tăng toàn thể 50 Nộ khí và 5 tầng kim giáp, lưu 30 nộ.

     Lever 50: Công kích toàn thể, phong ấn mục tiêu một hiệp, đồng thời trị liệu phe mình toàn thể tương đương với 50% tuyệt kỹ công kích, gia tăng toàn thể 50 Nộ khí và 7 tầng kim giáp, lưu 30 nộ.

     Bài viết mang tính chất mô tả và có giá trị tham khảo, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những điểm còn khiếm khuyết và chưa phân tích đánh giá được sự lợi hại của các Kỹ năng Anh hồn. Rất mong được sự tham gia ý kiến bổ sung mọi người, các bạn có thể comment ngay phía dưới bài viết. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

                                                                                            KLT S294 Di Châu

 ĐĂNG KÝ ĐỂ THEO DÕI

 THÀNH VIÊN ĐĂNG KÝ

5,505 Thành viên đăng ký

     Album Nhạc Bolero buồn tê tái – Part 1  được đăng tải trên Kênh Phương Minh Blog địa chỉ: https://YouTube.com/phuongminhblog các bạn đừng quên đăng ký để theo dõi những Video tiếp theo nhé.

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua. Nếu thấy hữu ích, Quý độc giả hãy chia sẻ để nhiều người cùng được biết và đây chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.!

Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

2 thoughts on “Tổng hợp Kỹ năng của Anh Hồn trong Phong Lưu Tam Quốc – Phần 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *