Tử vi 2018

XEM TỬ VI NAM - NỮ MẠNG NĂM 2018

Xem Công danh, tài lộc, vận hạn Nam - Nữ mạng của các tuổi
Theo 12 con giáp Năm Bính Tuất - 2018
Nguyễn Phương
Admin of Site
XEM TỬ VI TUỔI TÝ NĂM 2018
Sinh năm 1960 - Canh Tý
Sinh năm 1972 - Nhâm Tý
Sinh năm 1924. 1984 - Giáp Tý
Sinh năm 1936. 1996 - Bính Tý
Sinh năm 1948. 2008 - Mậu Tý
XEM TỬ VI TUỔI SỬU NĂM 2018
Sinh năm 1961 - Tân Sửu
Sinh năm 1973 - Quý Sửu
Sinh năm 1925. 1985 - Ất Sửu
Sinh năm 1937. 1997 - Đinh Sửu
Sinh năm 1949. 2009 - Kỷ
XEM TỬ VI TUỔI DẦN NĂM 2018
Sinh năm 1950. 2010 - Canh Dần
Sinh năm 1962 - Nhâm Dần
Sinh năm 1974 - Giáp Dần
Sinh năm 1986 - Bính Dần
Sinh năm 1938. 1998 Mậu Dần
XEM TỬ VI TUỔI MÃO NĂM 2018
Sinh năm 1951. 2011 - Tân Mão
Sinh năm 1963 - Quý Mão
Sinh năm 1975 - Ất Mão
Sinh năm 1987 - Đinh Mão
Sinh năm 1939. 1999 - Kỷ Mão
XEM TỬ VI TUỔI THÌN NĂM 2018
Sinh năm 1940. 2000 - Canh Thìn
Sinh năm 1952 - Nhâm Thìn
Sinh năm 1964 - Giáp Thìn
Sinh năm 1976 - Bính Thìn
Sinh năm 1988 - Mậu Thìn
XEM TỬ VI TUỔI TỴ NĂM 2018
Sinh năm 1941. 2001 - Tân Tỵ
Sinh năm 1953 - Quý Tỵ
Sinh năm 1965 - Ất Tỵ
Sinh năm 1977 - Đinh Tỵ
Sinh năm 1989 - Kỷ Tỵ
XEM TỬ VI TUỔI NGỌ NĂM 2018
Sinh năm 1930. 1990 - Canh Ngọ
Sinh năm 1942.2002 - Nhâm Ngọ
Sinh năm 1954 - Giáp Ngọ
Sinh năm 1966 - Bính Ngọ
Sinh năm 1978 - Mậu Ngọ
XEM TỬ VI TUỔI MÙI NĂM 2018
Sinh năm 1931. 1991 - Tân Mùi
Sinh năm 1943.2003 - Quý Mùi
Sinh năm 1955 - Ât Mùi
Sinh năm 1967 - Đinh Mùi
Sinh năm 1979 - Kỷ Mùi
XEM TỬ VI TUỔI THÂN NĂM 2018
Sinh năm 1920. 1980 - Canh Thân
Sinh năm 1932.1992 - Nhâm Thân
Sinh năm 1944 - Giáp Thân
Sinh năm 1956 - Bính Thân
Sinh năm 1968 - Mậu Thân
XEM TỬ VI TUỔI DẬU NĂM 2018
Sinh năm 1981 - Tân Dậu
Sinh năm 1993 - Quý Dậu
Sinh năm 1945. 2005 - Ất Dậu
Sinh năm 1957 - Đinh Dậu
Sinh năm 1969 - Kỷ Dậu
XEM TỬ VI TUỔI TUẤT NĂM 2018
Sinh năm 1970 - Canh Tuất
Sinh năm 1982 - Nhâm Tuất
Sinh năm 1994 - Giáp Tuất
Sinh năm 1946.2006 - Bính Tuất
Sinh năm 1958 - Mậu Tuất
XEM TỬ VI TUỔI HỢI NĂM 2018
Sinh năm 1971 - Tân Hợi
Sinh năm 1983 - Quý Hợi
Sinh năm 1995- Ất Hợi
Sinh năm 1947.2007 - Đinh Hợi
Sinh năm 1959 - Đinh Hợi

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua. Nếu thấy thú vị, Quý độc giả hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết và nhớ đăng ký để nhận được những thông tin phản hồi mới nhất.

 ĐĂNG KÝ YOUTUBE

 ĐĂNG KÝ XEM TỬ VI

5,429 Thành viên đăng ký