Xem Tử vi chọn đời Nam, Nữ mạng tuổi Nhâm Tý 1972| Diễn Cầm Tam Thế Diễn Nghĩa-Dương Công Hầu

XEM TỬ VI CHỌN ĐỜI TUỔI NHÂM TÝ 1972

THEO SÁCH SỐ DIỄN CẦM TAM THẾ DIỄN NGHĨA
CỦA DỊCH GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU
XEM CÔNG DANH TÀI LỘC, VẬN HẠN NAM - NỮ MẠNG
CỦA NGƯỜI TUỔI NHÂM TÝ NĂM 1972
_______________
Nguyễn Phương
Admin of Site

Mạng: Tang Đố Mộc

Xương con Chuột – Cầm tinh con Beo

Nam: thờ ông Tủ Vi độ mạnng

Nữ: thờ bà Của Thiên Huyền Nữ độ mạng.

Đoán xem số mạng như là

Nhâm Tý mạng Mộc số ta như vầy.

Tuổi Thủy mạng Mộc số này,

Tuổi cùng với mạng được vầy tương sinh.

Số người có tiếng có danh,

Miệng lanh hay nói việc làm kiết hung.

Phúc đức gìếu mạng thung dung

Hào tài thịnh vượng gia trung vui vầy.

Luận xem duyên nợ số này

Khắc hào chồng vợ đổi xây nhiều lần.

Tình duyên hoa nguyệt phần vân

Muôn sau mới gặp được phần bền lâu.

Tam hình số phạm chữ âu,

Phải phòng tù tội có hầu một khi.

Số ta tâm khổ vậy thì,

Thân thời được rảnh quản gì khổ tâm.

Bà con lãnh đạm buồn thầm,

Anh em thiếu sức có cầm như không.

Số ta nhờ được Phúc hồng

Được phần sang số trong vòng hiền van.

Làm ăn lớn việc không toàn,

Nhờ thời nên việc dễ dàng được nên.

Thương sinh lời tiếng không êm

Rầy rà thêu dệt bớt thêm thường hoàn

Người có tính sáng tốt thay

Thấy việc mau hiểu ý rày thông minh

Hào con thịnh vượng hiển vinh

Sinh con hai đứa gia đình lập nên

Tu tâm dưỡng tánh cho bền

Hưởng mọi vãn cảnh được nền thảnh thơi

Tháng giêng

Tuổi Nam mạng : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi Nữ mạng : 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86

Điều hợp – Làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần được 5 phần, cầu tài có quý nhân giúp đỡ

Điều kị – Có việc đi đường nhiều, hoặc đổi dời chỗ ở, phòng có bệnh , hoặc tai nạn, chớ nên đi xa đường, vợ chồng có việc buồn giận, ngừa kẻ tiểu nhân phản, nên cầu nguyện và cầu trời  Phật được nhẹ.

                                                   Tháng 2

Tuổi Nam mạng : 13, 25, 37, 49, 61,73, 85, 97

Tuổi Nữ mạng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87

Điều hợp – Làm ăn thịnh vượng tiền tài 10 phần được 7 phần, có cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc gì cũng được sáng suốt việc kị chút ít cũng được qua.

Điềư kị – Phòng có động việc quan làng hình phạt, vợ chồng có buồn giận chút ít, hoặc có tiếng thị phi rầy rà.

                                                  Tháng 3

Tuổi Nam mạng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hợp – Làm ăn tiền tài 10 phần được 5 phần, gái thì có cảnh duyên nợ vấn vương, cầu việc quan có quý nhân giúp đỡ.

Điều kị – Phòng có động việc quan làng, của tiền có hao tốn, kị đi sông sâu sóng lớn, giữ mình kẻo bị té

                                                       Tháng 4  

Tuổi Nam mạng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87

Tuổi Nữ mạng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95.

Điều hợp – Làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần được 5 phần, lo tính việc gì nên đề phòng có việc kị cũng được nhẹ.  

Điều kị – Có bệnh đau trong mình không được an, phòng trộm cắp mất đồ, có bệnh đau nên cầu nguyện Trời Phật phù hộ cho được nhẹ.

Tháng 5

Tuổi Nam mạng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88

Tuổi Nữ mạng: 10, 22, 34, 46, 58,70, 82, 94

Điều hợp – Làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần được 5 phần, người quyền tước có gặp may về chức phận, cần việc quan có quý nhân giup đỡ.

Điêu kị – Chớ nên can thiệp tin cậy người, có việc đi đường hoặc đổi dời, vợ chồng có việc buồn giận chút ít, sinh nhiêu việc xung buồn.

Tháng 6

Tuổi Nam mạng: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

Tuổi Nữ mạng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

Điêu hợp – Làm ăn thịnh vượng tiền tài 10 phần được 5 phần, và có cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc gì cũng được sáng suốt, gia đạo được sự an vui.

Điều kị – Phòng có kẻ tranh phản rầy rà, trong lòng lo tính nhiều việc, trong mình nhức mỏi chút ít.

Tháng 7

Tuổi Nam mạng: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90

Tuổi Nữ mạng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều hợp – Làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần được 3 phần, cầu việc quan có quý nhân giúp đỡ.

Điều kị – Có việc đi đường nhiều hoặc đổi dời chỗ ở, phòng có việc ai bi hoặc tai nạn chớ nên đi xa đường. vợ chồng có việc buồn giận với nhau, ngừa kẻ tiểu nhân phản, nên đề phòng và cầu nguyện Trời Phật phù hộ cho được nhẹ.

Tháng 8

Tuổi Nam mạng: 7, 19, 31, 43, 55, 57, 79, 91

Tuổi Nữ mạng: 7, 19, 31, 43, 55, 57, 79, 91

Điều hợp – Làm ăn thịnh vượng tiền tài 10 phần được 7 phần cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc gì cũng được sáng suốt, gia đạo an vui.   

Điều kị – Phòng có động việc quan làng. Vợ chồng có việc buồn chút ít, phòng có mất đồ và có tiếng thị phi rầy rà.

Tháng 9

Tuổi Nam mạng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi Nữ mạng: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90

Điều hợp – Làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần được 5 phần, làm việc gì giữ ở mức trung bình là tốt, có việc kị đề phòng cũng được nhẹ.

Điều kị – Chớ nên can thiệp tin cậy người, của tiền có hao, tránh đi sông sâu sóng lớn, và giữ mình kẻo bị té, hoặc có động việc quan.

Tháng 10

Tuổi Nam mạng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 93.

Tuổi Nữ mạng: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

Điều hợp – Làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần được 3 phần, làm gì nên đề phòng, có việc kị cũng được nhẹ

Điều kị – Vợ chồng có việc buồn giận với nhau và trong người nhức mỏi chút ít.

Tháng 11

Tuổi Nam mạng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi Nữ mạng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88

Điều hợp – Làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần được 4 phần có quyền tước, có gặp may về chức phận, cầu việc quan có nhân giúp đỡ.

Điều kị – Chớ nên can thiệp tin cậy người, ngừa kẻ tiểu hoặc có bệnh đau chút ít, sinh việc xung buồn.

Tháng 12

Tuổi Nam mạng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi Nữ mạng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87

Điều hợp – Làm ăn tiền tài 10 phần được 8 phần, lo tính việc được sáng suốt, gia đạo được sự an vui. 

Điều kị – Có kẻ tranh phản rầy rà, trong lòng lo tính nhiềi, có bệnh đau,

sinh việc buồn.

Ngày kị, hợp của Tuổi Nhâm Tý

            Ngày Tý hợp: Có quý nhân phù hộ, đơn từ, văn thư, nhập học

                        kị: nghe lời, cán thiệp, hùn hập, người quen phản,

            Ngày Sửu hợp: cầu tài, cầu Phúc, đào đất, dời chỗ ở.

                        kị: pháp luật, trai hờn vợ, gái hờn chồng, hay lo nghĩ nhiều.

          Ngày Mão hợp: có quý nhân phù hộ

                        kị: đi té, gian tham, nghe lời, hùn hợp, đi nhiều.

            NgàThìn hợp: văn thư, đơn từ, nhập học, đi đường, có thần linh đô mạng.

                        kị: đưa tiền ra, nghe lời, đi sông, xung buồn.

            Ngày Ngọ hợp: Có Quý nhân phù hộ.

                        kị: rày rà, lo tính việc gì phòng thất vọng, nhức mỏi, gái hờn chồng.

Ngày Mùi hợp: cầu tài, kết hôn, dời chỗ ở, đào đất

Ngày Thân hợp: cầu tài, cầu Phúc, gặp hung hóa hiền

          kị: pháp luật, lo nghĩ nhiều, gái hờn chồng, trai hờn vợ.

 Ngày Dậu hợp: cầu tài, cầu phựớc, gặp hung hoa hiền

            kị: pháp luật, lo nghĩ nhiều, gái hờn chồng, trai hờn vợ.

Ngày  Thân hợp: văn thư, đơn từ, nhập học, có quý nhân phù hộ

            kị: quan sự, kẻ gian tham, đưa tiền ra, cầu tài, đi lại phòng bị té, tránh việc đi qua sông sâu.

 Ngày Tuất hợp: có thần linh độ mạng

            kị: đưa tiền ra, cầu tài, quan sự, nghe lời.

Ngày Hợi hợp: lo liệu, hợp ý, cầu tiên bà cứu bệnh

            kị: binh hoạn.

                (Điều kị, hợp đúng ngày, phòng hờ trước sau 1 ngày)

 ĐĂNG KÝ YOUTUBE

5,871 Thành viên đăng ký

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

One thought on “Xem Tử vi chọn đời Nam, Nữ mạng tuổi Nhâm Tý 1972| Diễn Cầm Tam Thế Diễn Nghĩa-Dương Công Hầu

  • 11/10/2018 at 5:58 chiều
    Permalink

    Poids est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
    https://www.cialispascherfr24.com/achat-cialis-belgique-norvege/

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *