Xem Tử vi trọn đời Nam, Nữ Mạng tuổi Giáp Thân 2004/Dương Công Hầu

XEM TỬ VI CHỌN ĐỜI TUỔI GIÁP THÂN 2004

THEO SÁCH SỐ DIỄN CẦM TAM THẾ DIỄN NGHĨA
CỦA DỊCH GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU - TỰ KHƯƠNG ĐỨC
XEM CÔNG DANH TÀI LỘC, VẬN HẠN NAM - NỮ MẠNG
NGƯỜI TUỔI GIÁP THÂN SINH NĂM 2004

TUỔI GIÁP THÂN – SINH NĂM 2004

Mạng: Tuyền Trung Thủy (Nước trong giếng)

Xương Con Khỉ – Tướng tinh: con Heo  

Nam: thờ ông Quan Đế Thánh Quân độ mạng

Nữ: thờ Bà Cửu Thiên  Huyền  Nữ độ mạng 

Đoán xem số mạng như là,

Giáp Thân mạng Thủy số ta như vầy.

Tuổi Kim mạng  Thủy số này,

Tuổi cùng với mạng  được vầy tương sinh.

Số người được hưởng tu hành,

Ít khi cực khổ phước lành thảnh thơi.

Miệng linh nói trước những lời, 

Những Điều hung kiết nói thời chẳng  sai. 

Số có quyền tước trong tay.

Gần người sang trọng ý rày mến thương.

 Giữ thân  số phận  bất lương, 

Một lần té nặng bị thương tật rày.  

Số ta y lộc tiềntài, 

Gia đình no đủ hôm nay an toàn. 

Tính tình hòa thuận tâm khoan,

Ôn nhu mềm mỏng là đàng thiện lương

Tuổi xanh vận tơ gió sương,

Ngữa nghiêng đôi độ là đường khổ tâm

Trung niên vãng cảnh tài lâm, 

Lớn tuổi phát đạt của cầm bền lâu. 

Không phần chờ bạn ngõ hầu,

Tin cậy tử tế đáo đầu phản tâm

Đệ huynh cốt nhục  tình thâm, 

Nghĩa tình ấm lạnh  có cầm như không.

 Số trai có khắc con dòng,

Bằng mà số gái phải  phòng khắc phu.

Mạng này lớn tuổi đi tu.

Xuất gia đầu Phật ngao du cửa thuyền.

Ta nên tiện tính tâm kiên,

Nhẹ Điều khắc kỵ được yên gia đình.

XEM VẬN HẠN TỐT XẤU TUỔI GIÁP THÂN TRONG 12 THÁNG

Tháng Giêng          

Tuổi Nam Mạng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi Nữ Mạng:    5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.  

Điều Hợp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần được 4 phần, cầu việc  quan có người   Quý Nhân giúp đỡ.

Điều kỵ: có việc đi đường nhiều, hoặc  đổi dời chỗ ở, chớ nên can thiệp tin cậy người, củatiền có hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, hoặc có bệnh đau chút ít, sinh việc xung buồn.

Tháng  2                    

Tuổi Nam Mạng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi Nữ Mạng:      4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều Hợp: làm ăn có việc  gặp may thịnh vượng tiền  tài 10 phần dặng 8 phần, lo tính việc gì cũngđược sáng suốt, gia đạo được sự an vui.Điều kỵ: phòng  có động  việc  quan làng, phòng trộm cắp mất đồ, hoặc vợ chồng có việc buồn chút ít.

Tháng 3                   

Tuổi Nam Mạng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi Nữ Mạng:       3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87. 

Điều Hợp: làm ăn cẩn thận  tiền  tài 10 phần được 3 phần,  gái thì có cảnh  duyên nợ vấn vương, lotính việc gì nên để ý  đề phòng, có việc  kỵ cũng được nhẹ.

Điều kỵ: phòng  có việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường, ngừa kẻ tiểu Nhânphản, nên đề phòng và cầu nguyện Trời Phật phù hộ cho được nhẹ. 

Tháng 4                   

Tuổi Nam Mạng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi Nữ Mạng:       2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều Hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần được 6 phàn, lo tính việc gì giữ bậc trung là tốt, có việc kỵ đềphòng  cung được qua.

Điều kỵ: vợ chồng có việc buồn  giận nhau, và có tiếng thị  phi rầy rà, phòng có động việc quan làng hình phạt, trong lòng lo tính nhiều việc. 

Tháng 5                   

Tuổi Nam Mạng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi Nữ Mạng:    1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều Hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần được 5 phần,  người quyền tước có gặp việc  may về chức phận,  cầu việc quan có người  Quý Nhân giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên  can thiệp tin cậy người,  của tiền  có hao tốn, phòng  có động việc  quan làng, có việc  đi đường  nhiều, hoặc  đổi dời chỗ ở, và giữ mình kẻo bị té. 

Tháng 6                    

Tuổi Nam Mạng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi Nữ Mạng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Điều  Hợp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đựng 7 phần,   và có cảnh duyên nợ vấn vương, lo tínhviệc gì cũng được sáng suốt, gia đạo được sự an vui.

Điều kỵ: có bệnh đau trong ít ngày, và có việc  tranh phản rầy rà.

Tháng 7                   

Tuổi Nam Mạng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi Nữ Mạng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều Hợp:  làm ăn tự ý  cẩn thận tiền tài 10 phần được 4 phần,  cầu việc quan có người Quý Nhân giúp đỡ.

Điều kỵ: có việc đi đường nhiều, hoặc đổi dời chỗ ở, chớ nên can thiệp tin cậy người, của tiền có hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, hoặc có bệnh đau chút ít, sinh việc xung buồn. 

Tháng 8                   

Tuổi Nam Mạng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi Nữ Mạng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều Hợp: làm ăn có gặp việc  may thịnh vượng tiền  tài 10 phần dặng 8 phần, lo tính việc gì cũngđược sáng suốt, gia đạo được sự an vui.

Điều kỵ: phòng  trộm  cắp mất đồ, và có tiếng thị phi rầy rà, hoặc vợ chồng  có việc buồn giận nhau chút ít.

Tháng 9                   

Tuổi Nam Mạng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi Nữ Mạng:    9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

 Điều Hợp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần được  2 phần, lo tính việc gì nên  để ý đề phòng,dầu có việc  kỵ cũng được nhẹ.

Điều kỵ: phòng  có việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường, ngừa kẻ tiểu Nhân phản,  giữ mình kẻo bị té, nên đề phòng  và cầu nguyện Trời Phật phù hộ cho được nhẹ. 

Tháng 10                 

Tuổi Nam Mạng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi Nữ Mạng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều Hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần được 6 phần, lo tính việc gì giữ bậc trung là tốt,  dầu  có việc kỵđề phòng  cũng được qua.

Điều kỵ: phòng   có động  việc quan làng hình phạt, vợ chồng có việc buồn giận nhau, có tiếng thị phi rầy rà, trong lòng lo tính nhiều việc.

Tháng 11                

Tuổi Nam Mạng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi Nữ Mạng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều Hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần được 6 phần, người quyền tước có gặp việc may vềchức phận, cầu việc quan có Quý Nhân giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng có động  việc quan làng, và giữ mình khỏ bị té, hoặc  đau chút ít.

Tháng 12                 

Tuổi Nam Mạng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi Nữ Mạng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều Hợp: làm ăn thịnh vượng tiền  tài 10 phần được 7 phần,  và có cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lotính việc gì cũng được sáng suốt, gia đạo được sự an vui. 

Điều kỵ: có việc tranh phản  rầy rà, và có bệnh đau trong ít ngày, phòng  trộm cắp mất đồ

NGÀY KỴ, HỢP CỦA TUỔI GIÁP THÂN.

NGÀY  TÝ – Hợp: văn thư, đơn từ, nhập học, Quý Nhân hộ trợ, (kỵ: đi té, quan sự, than buồn)

NGÀY  SỬU: – Hợp:  kết hôn, cầu tiên  bà cứ bệnh,   (kỵ:bệnh hoạn  rầy rà, gian tham, lo tính việc gì, đề phòng thất vọng)(

NGÀY DẦN: – Hợp: văn thư, đơn tờ, nhập học, đi đường, có thần độ (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, đi sông, than buồn)

NGÀY  MÃO: – Hợp: cầu tài, tạo chỗ ở, đào đất,(kỵ: pháp luật, gian tham, nhức mỏi, lo gì đề phòng thất vọng, trai hờn vợ.)

NGÀY THÌN: – Hợp: Có Quý Nhân phù hộ, (kỵ: quan sự, người thân phản, than buồn  nhiều)

NGÀY TỴ : – Hợp:  cầu tài, cầu phước,  gặp hung hóa hiền, (kỵ: pháp luật, lo nhiều, rầy rà, trai hờn vợ, gái hờn chồng)

NGÀY NGỌ: -Hợp: có thần độ mang, Quý Nhân hộ trợ, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, quan sự, đi sông, đi nhiều)

NGÀY MÙI: -Hợp:  cầu tài, tạo chỗ  ở, kết  hôn, cầu  tiên bà cứu bệnh, (kỵ: bệnh tật, rầy rà)

NGÀY THÂN: – Hợp: văn thư, đơn từ, nhập học, có thần độ mạng, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, đi sông, đào đất, than buồn)

NGÀY  DẬU : – Hợp:  cầu tài, cầu phước, đào đất, gặp hung hóa hiền, (kỵ: kẻ gian tham, nhức mỏi, gái hờn chồng, lo tính việc gì, đề phòng thất vọng)

NGÀY  TUẤT: – Hợp: không có (kỵ: đi té, phòng  người quen phản, than buồn) NGÀY HỢI: –  Hợp:  cầu tài, cầu phước,  gặp hung hoá hiền, (kỵ:  pháp luật,lo nhiều, rầy rà, trai hờn vợ, gái hờn chồng)

(Điều kỵ, Hợp đúng ngày, phòng hờ trước  sau 1 ngày)

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua. Nếu thấy hữu ích, Quý độc giả hãy chia sẻ để nhiều người cùng được biết và đây chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.!

Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *